Zpětná koncová klapka ZKS

Zpětná koncová klapka se stává z pevné a výkyvné desky a je v provedení se svislým, nebo šikmým talířem. Výkyvná deska (srdce) dosedá na mezikruží, které je opatřeno těsněním.

Mezikruží je připevněno na pevnou desku, která se přímo kotví na stěnu, přírubu, nebo přes přechodový kus na potrubí.

Dovolený pracovní přetlak ve směru proti průtoku je max. 0,01 MPa (1 m vodního sloupce od horní hrany průtoku), krátkodobě (do 72 hodin) je dovoleno zanoření do 5 metrů vodního sloupce od spodní hrany průtoku, tedy max. 0,05 MPa (5 m vodního sloupce).

Oblast použití

Hlavními oblastmi použití koncových zpětných klapek jsou dešťové kanalizace ústící do vodních toků nebo nádrží, kde chrání kanalizační systém proti zpětnému zaplavení. Zabezpečují též vyústění z čistíren odpadních vod jako ochrana před škodami způsobenými záplavami.

Výhody

  • možnost individualizace
  • korozivzdorné provedení
  • minimální nároky na údržbu
  • samočinně pracující
  • možnost rozšíření – velká variabilita
  • nízké investiční náklady
  • komplexní dodávka a následný servis
  • UV odolnost
  • neláká zloděje kovů

Ilustrace


Zpětná koncová klapka ZKS