Přečerpávací

Přečerpávací čerpací šachta slouží k přečerpávání splaškových, dešťových a jiných vod. Svoje uplatnění najde všude tam, kde je potřeba překonat nevýhodné výškové poměry uložení kanalizačního potrubí, nebo v místech, kde je potřeba dopravit médium na větší vzdálenost.
Čerpací stanice BMTO je vždy navržena pro danou lokalitu, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění tlakové soustavy.

Oblast použití

 • Čistírny odpadních vod
 • Odkanalizování rodinných domů
 • Odkanalizování průmyslových objektů a areálů
 • Odkanalizování samostatných lokalit (například satelitní městečka)
 • Odvedení dešťových vod

Výhody

 • Nízké investiční náklady na vybudování kanalizační sítě
 • Optimalizace technologie pro danou lokalitu
 • Kvalitní komponenty s plným servisem do 24hod
 • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
 • Automatický provoz
 • Široká možnost rozšíření například o GSM modul, alarm apod.
 • Nízké provozní náklady
 • Nízké pořizovací náklady
 • Pomoc při výběru a návrhu optimálního čerpadla