Tlaková kanalizace

Tlaková kanalizace je tvořena soustavou čerpacích stanic a slouží k odkanalizování rodinných domků, hotelů, činžovních domů, závodů atp. Tato kanalizace je vhodná pro rovinatý terén s větším odstupem odkanalizovaných objektů.
Čerpací stanice BMTO je vždy navržena pro danou lokalitu, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění tlakové soustavy.

Oblast použití

 • Odkanalizování rodinných domů
 • Odkanalizování průmyslových objektů a areálů
 • Čistírny odpadních vod

Výhody

 • Nízké investiční náklady na vybudování kanalizační sítě
 • Optimalizace technologie pro danou lokalitu
 • Kvalitní komponenty s plným servisem do 24hod
 • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
 • Automatický provoz
 • Široká možnost rozšíření například o GSM modul, alarm apod.
 • Nízké provozní náklady
 • Nízké pořizovací náklady