VODNÍ AUDIT má za cíl zlepšit hospodaření s vodou v průmyslových podnicích. Za tímto účelem byla ve spolupráci MPO a OP PIK vyhlášena výzva na získání poradenských služeb v oblasti vodního hospodářství ve formě Vodního Auditu.

Výhody Vodního Auditu

  • komplexní přehled hospodaření s vodou v podniku za poslední 3 roky
  • přesný návrh opatření pro zlepšení hospodaření s vodou vč. finanční náročnosti a návratnosti
  • Vodní audit bude zvýhodněním při podání žádosti o investiční dotaci na implemetaci navržených technologických opatření v programovém období 2021-2027
  • možnost získání známky „Odpovědného hospodaření s vodou“ (OHV)

Možnost dotace MPO na Vodní Audit

  • pro malé a střední podniky
  • míra podpory je do výše 50% celkových způsobilých nákladů
  • doba trvání příjmu žádostí 03/21 – 12/21
  • plánovaná alokace výzvy 130 mil. Kč

Poloprovozní testy

Součástí VODNÍHO AUDITU může být i poloprovozní testovaní, které zajistí návrh technologie přímo na míru dle vašich požadavků a potřeb. Poloprovozní testy navrhneme přesně na míru Vašim požadavkům.