Název a číslo projektu:

Výzkum a vývoj technologie pro hygienizaci kalu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024400

Účastníci projektu:

  • BMTO GROUP a. s.

Cíle projektu:

  • výzkum a vývoj prototypu zařízení pro hygienizaci kalu z čistíren odpadních vod

Hlavní výstup projektu:

Hlavním výsledkem projektu bude prototyp zařízení pro hygienizaci kalu.

Doba realizace projektu:

  • zahájení: 1.9.2021
  • ukončení: 30.4.2023

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

eu-logo
mp-logo