Odlučovače lehkých kapalin

Odlučovače lehkých kapalin (podle dřívější terminologie lapače ropných látek) jsou určeny pro odlučování neemulgovaných lehkých kapalin z vody. Lehkými kapalinami se rozumí uhlovodíky do měrné hmotnosti 950 kg/ m3, nerozpustné a nezmýdelnitelné ve vodě (pohonné hmoty, ředidla, maziva apod.) s vyloučením tuků a olejů rostlinného a živočišného původu. Těmito látkami mohou být kontaminovány např. vody z odstavných ploch pro motorová vozidla, vody z objektů pro skladování a manipulaci s ropnými látkami, průmyslových a zemědělských objektů, šrotišť, vody z mytí automobilů apod.

Odlučovače nejsou určeny pro čištění vod obsahující emulze ropných látek tzn. např. vody z mytí motorů a podvozků automobilů s použitím účinných mycích prostředků. Odlučovač lze v těchto případech předřadit čistírně ropných látek, pracující na principu štěpení emulzí.

Orientační pomůcka pro základní návrh velikosti

Typ – jmen. velikost
(kapacita)
Výkon  [l/s] Odvodňovací plocha [m2]
LOP      1 1 35 – 70
LOP      2 2 70 – 105
LOP      3 3 100 – 180
LOP      5 5 170 – 340
LOP    10 10 335 – 670
LOP    15 15 500 – 1000
LOP    20 20 700 – 1400
LOP    30 30 1000 – 2000
LOP    45 45 1500 – 3000
LOP    50 50 1700 – 3300
LOP    65 65 2000 – 4000
LOP    75 75 2500 – 5000
LOP  100 100 3300 – 6700
LOP  120 120 4000 – 8000
LOP  150 150 5000 – 10000
LOP  200 200 6700 – 13300

Oblast použití

  • Automobilová a autobusová parkoviště
  • Odstavné plochy
  • Autoservisy
  • Vrakoviště

Výhody

  • Velký rozsah průtoků
  • Možnost volby nádrže – PP nebo beton
  • Optimální rozměry pro zástavbu
  • Možnost integrace dalšího zařízení (regulátor odtoku, hradítko apod.)
  • Vysoká odolnost zařízení
  • Normovaná velikost odpovídající Evropským normám

Válcové koalesenční LOPxZ-MK

Koalesenční odlučovač dosahuje na výstupu kvality 5mg NEL/L. Válcové provedení pro větší statickou odolnost vůči tlaku zeminy.

Válcové sorpční LOPxS-MK

Sorpční odlučovač dosahuje na výstupu kvality 0,5mg NEL/L. Válcové provedení pro větší statickou odolnost vůči tlaku zeminy.

Válcové koalesenční + sorpční LOPxD-MK

Koalesenční + sorpční odlučovač dosahuje na výstupu kvality 0,2mg NEL/L. Válcové provedení pro větší statickou odolnost vůči tlaku zeminy.

Kvádrové koalesenční LOPxZ-MH

Koalesenční odlučovač dosahuje na výstupu kvality 5mg NEL/L. Válcové provedení pro větší statickou odolnost vůči tlaku zeminy.

Kvádrové sorpční LOPxS-MH

Sorpční odlučovač dosahuje na výstupu kvality 0,5mg NEL/L. Válcové provedení pro větší statickou odolnost vůči tlaku zeminy.

Kvádrové koalesenční + sorpční LOPxD-MH

Koalesenční + sorpční odlučovač dosahuje na výstupu kvality 0,2mg NEL/L. Válcové provedení pro větší statickou odolnost vůči tlaku zeminy.

Sorpční vpusť SVPx-MK (MH)

Sorpční vpusť dosahuje na výstupu kvality 0,5mg NEL/L. Válcové provedení pro větší statickou odolnost vůči tlaku zeminy. Oproti klasickému odlučovači je její konstrukce uzpůsobena pro nátok ze shora – je tak optimální pro instalaci do propustků menších parkovišť, kdy její součástí je i krycí mříž.