Název a číslo projektu:

Modulární systém úpravy znečištěných vod

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004748

Účastníci projektu:

  • BMTO GROUP a. s.
  • Technická univerzita v Liberci

Cíle projektu:

  • realizace modulárního systému čištění vod, který umožní jeho přesné uplatnění
    pro definovanou vstupní vodu a definovaný výstup;
  • realizace vlastní membrány s proměnnými parametry podle požadavků zákazníka.

Hlavní výstup projektu:

Hlavním výsledkem projektu bude prototyp zařízení pro dočištění komunálních odpadních vod
a předčištění odpadních vod průmyslových. Dále bude navržena kompletní technologie pro výrobu membrány a vyrobena poloprovozní zařízení pro úpravu membrány podle konkrétních potřeb. V rámci projektu plánujeme také navrhnout systém modulového uspořádání membrán, včetně přípravy výroby a upevnění membrán na nosné rámečky.

Doba realizace projektu:

  • zahájení: 1. 2. 2017
  • ukončení: 29. 9. 2019
  • doba trvání projektu: 32 měsíců

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

eu-logo
mp-logo