Odlučovače tuků

Odlučovače tuků jsou určeny k odlučování živočišných a rostlinných tuků a olejů z odpadních vod kuchyňských provozů, vývařoven, zpracování masa a masných výrobků a dalších provozů, kde se tyto látky v odpadních vodách vyskytují. Zařazují se jako čistící zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo před zaústěním do kanalizace. Do odlučovače tuků nesmí být sveden ostatní komunální odpad a vody, obsahující oleje minerálního původu.

Konstrukce našich zařízení je provedena z hlediska minimalizace nároků na obsluhu.

Všechny odlučovače jsou tvořený podle norem ČSN EN 1825-1

Orientační pomůcka pro základní návrh velikosti

100 jídel/den = 1L/sec

Oblast použití

 • Restaurační provozy
 • Hospodské provozy
 • Kuchyňské provozy
 • Zpracování masa
 • Zpracování rostlinných tuků

Výhody

 • Velký rozsah průtoků
 • Možnost volby nádrže – PP nebo beton
 • Optimální rozměry pro zástavbu
 • Možnost integrace dalšího zařízení (regulátor odtoku, hradítko apod.)
 • Vysoká odolnost zařízení
 • Normovaná velikost odpovídající Evropským normám

Vnitřní válcový LTPxU-MK

Vnitřní provedení je navrženo jako volně stojící zařízení v hermetické provedení pro bezzápachový provoz. Výhodou válcového provedení je jeho vyšší statická odolnost.

Vnitřní kvádrový LTPxU-MH

Vnitřní provedení je navrženo jako volně stojící zařízení v hermetické provedení pro bezzápachový provoz. Výhodou kvádrového provedení je možnost lepšího umístění v prostoru.

Vnitřní s čerpáním tuků LTPxC-MK (MH)

Vnitřní provedení je navrženo jako volně stojící zařízení v hermetické provedení pro bezzápachový provoz. V provedení s čerpáním tuků je vhodné do míst, kde je problematický přístup při čištění a odsávání nashromážděných tuků. Výhodu také nalezne všude tam, kde je kladen požadavek na naprosto bezzápachové provedení.

Tento odlučovač se vyrábí jak ve válcovém, tak v kvádrovém provedení.

Vnější válcový LTPxB-MK

Vnější provedení je navrženo k obetonování do venkovních prostor s možností zakrytí dle požadavku projektanta. Výhodou válcového provedení je jeho vyšší statická odolnost.

Variantě lze dodat dvouplášťové provedení, které usnadňuje stavební osazení nádrže a zaručuje absolutní těsnost.

Vnější kvádrový LTPxB-MH

Vnější provedení je navrženo k obetonování do venkovních prostor s možností zakrytí dle požadavku projektanta. Výhodou kvádrového provedení je možnost lepšího umístění v prostoru.

Variantě lze dodat dvouplášťové provedení, které usnadňuje stavební osazení nádrže a zaručuje absolutní těsnost.

Odlučovače s flotací LTPxF-MK (MH)

Tyto odlučovače kombinují výhody gravitačních odlučovačů a flotace, díky které dosahují maximální účinnosti i na velmi malém prostoru.

Tento odlučovač se vyrábí jak ve válcovém, tak v kvádrovém provedení. Obě provedení jsou nadzemní nádrže.