Základní informace provozování čistíren odpadních vod

V roce 2004 bylo zřízeno středisko „Provozování vodohospodářských zařízení“ s oprávněním provozovat živnost „Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody“.

Prvořadým cílem všech zaměstnanců společnosti je nejen spolehlivé a nepřetržité čištění odpadních vod, ale hlavně maximální snaha o trvalou spokojenost všech zákazníků s poskytovanými službami.