Provozování čistíren odpadních vod

Naše společnost nabízí provozování kanalizací. Veškeré činnosti jsou provozovány v souladu s evropskou normou řízení jakosti ISO 9001.

Pro profesionální podnikání v dané oblasti jsme vybaveni školeným personálem s patřičnou akreditací.

Pro komplexní nabídku služeb provádíme také projektovou a inženýrskou činnost s výstavbou vodohospodářské infrastruktury.

Našim prvořadým cílem je spolehlivě provozovat čistírny odpadních vod pro Vaši maximální spokojenost a neohrožení životního prostředí.