Odvodňovací

Odvodňovací čerpací šachta slouží k přečerpávání dešťových, podzemních a jiných vod. Svoje uplatnění najde všude tam, kde je potřeba překonat nevýhodné výškové poměry uložení kanalizačního potrubí, nebo v místech, kde je potřeba dopravit médium na větší vzdálenost.

Oblast použití

 • Čistírny odpadních vod
 • Odvodnění rodinných domů
 • Odvodnění průmyslových objektů a areálů
 • Odvodnění samostatných lokalit (například satelitní městečka)
 • Odvedení dešťových vod

Výhody

 • Nízké investiční náklady na vybudování kanalizační sítě
 • Optimalizace technologie pro danou lokalitu
 • Kvalitní komponenty s plným servisem do 24hod
 • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
 • Automatický provoz
 • Široká možnost rozšíření například o GSM modul, alarm apod.
 • Nízké provozní náklady
 • Nízké pořizovací náklady
 • Pomoc při výběru a návrhu optimálního čerpadla