Odvodňovací

Odvodňovací čerpací šachta slouží k přečerpávání dešťových, podzemních a jiných vod. Svoje uplatnění najde všude tam, kde je potřeba překonat nevýhodné výškové poměry uložení kanalizačního potrubí, nebo v místech, kde je potřeba dopravit médium na větší vzdálenost.

Oblast použití

  • Čistírny odpadních vod
  • Odvodnění rodinných domů
  • Odvodnění průmyslových objektů a areálů
  • Odvodnění samostatných lokalit (například satelitní městečka)
  • Odvedení dešťových vod

Výhody

  • Nízké investiční náklady na vybudování kanalizační sítě
  • Optimalizace technologie pro danou lokalitu
  • Kvalitní komponenty s plným servisem do 24hod
  • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
  • Automatický provoz
  • Široká možnost rozšíření například o GSM modul, alarm apod.
  • Nízké provozní náklady
  • Nízké pořizovací náklady
  • Pomoc při výběru a návrhu optimálního čerpadla