Odlučovače škrobů

Škrob je látka, která je produkována rostlinami a náleží do skupiny cukrů. Škrob ve formě zrn je obsažen v buňkách brambor, obilovin a luštěnin.

Při škrábání se poruší stěny buněk a škrobová zrna se vyplavují do vody. Konzumní brambory obsahují asi 20 – 30 % škrobu. Z tohoto množství se dostává do odpadních vod cca 2 – 5 %. Nejvíce škrobu se z vodní suspenze odsadí během 10 min. Usazený škrob způsobuje zanesení a popř. ucpání odpadního potrubí.

Norma DIN 1986, odstavec Odstraňování škodlivých látek, předepisuje pro odpadní vody obsahující škroby postavit zařízení na odlučování škrobů. Navíc podle normy DIN 1986, díl 3, vydané v červenci 1982 není dovoleno odvádění vody s bramborovým škrobem do kanalizace.

Orientační pomůcka pro základní návrh velikosti

Jmenovité velikosti odlučovače LSP Průtok
[ l/s ]
Množství
brambor. slupek
[ kg/h ]
Jídlo
[ porce ]
LSP 1 1,0 500 1 500
LSP 2 2,0 1 000 3 000
LSP 3 3,0 1 500 4 500

Velikost odlučovače škrobů se nejpřesněji určí podle množství zpracovaných brambor za hodinu. Na každé jídlo je potřeba 0,5 kg oloupaných brambor. Zpravidla je množství porcí jídel takové, že ve dvou třetinách jsou základem brambory a v jedné třetině jsou základem moučná jídla. To znamená, že na množství vydaných porcí jídel za den připadá obsah brambor 0,33 kg brambor na porci. Je třeba brát zřetel na zvláštní výrobní procesy v kuchyni. Množství odloučeného škrobu také závisí na technologii loupání brambor.

Oblast použití

  • Restaurační provozy
  • Hospodské provozy
  • Kuchyňské provozy
  • Výrobci bramborových lupínků, hranolek nebo kroket

Výhody

  • Velký rozsah průtoků
  • Možnost volby nádrže – PP nebo beton
  • Optimální rozměry pro zástavbu
  • Možnost integrace dalšího zařízení (regulátor odtoku, hradítko apod.)
  • Vysoká odolnost zařízení
  • Normovaná velikost odpovídající Evropským normám

Vnitřní válcový LSPxU-MK

Vnitřní provedení je navrženo jako volně stojící zařízení v hermetické provedení pro bezzápachový provoz. Výhodou válcového provedení je jeho vyšší statická odolnost.

Vnitřní kvádrový LSPxU-MH

Vnitřní provedení je navrženo jako volně stojící zařízení v hermetické provedení pro bezzápachový provoz. Výhodou kvádrového provedení je možnost lepšího umístění v prostoru.