Název a číslo projektu:

Podpora exportních možností BMTO GROUP a.s.

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007459

Účastníci projektu:

  • BMTO GROUP a. s.

Cíle projektu:

  • Cílem projektu je upevnění a posílení pozice společnosti BMTO GROUP a. s. na zahraničních trzích.

Hlavní výstup projektu:

Cílem projektu je rozvoj exportních možností společnosti BMTO GROUP a. s. prostřednictvím účasti na vybraných veletrzích/výstavách za účelem rozvoje společnosti s pozitivním dopadem na hospodářské výsledky firmy v podobě navýšení podílu exportu na celkovém obratu společnosti, nárůstu objemu výroby a celkového obratu společnosti. Předmětem projektu je účast společnosti na několika veletrzích/výstavách v následujících 3 letech a představení nových produktů za účelem získání nových zákazníků.

Doba realizace projektu:

  • zahájení: 1. 12. 2016
  • ukončení: 30. 6. 2018
  • doba trvání projektu: 19 měsíců

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

eu-logo