Membránová filtrace NFM

Vzhledem k tomu, že je čím dál dražší a leckde čím dál obtížnější zajištění čisté vody je vhodné se poohlédnout po tom jak využít jednak odpadní, tak dešťovou vodu ke zpětnému použití. Příkladně v domácnostech vzniká 50% odpadních vod tam, kde lze využít odfiltrovanou dešťovou, nebo odpadní vodu.

K tomu lze využít membránové filtrace, která je jedním ze způsobů čištění a dočišťování jak odpadních, tak dešťových vod. Ať už pomocí ultrafiltrace, nebo nanofiltrace je voda vyčištěna na takovou úroveň, že je možné vodu vrátit minimálně jako užitkovou a tím docílit vysokých úspor a to hlavně tam, kde je nedostatek vody. Při průtoku odpadní, nebo dešťové vody membránou, jsou odstraněny veškeré nerozpuštěné látky. Voda je však zbavena i dalších nežádoucích látek, které jsou ve vodě obsaženy – úroveň čištění vody je dána velikostí pórů membrány (0,2 mm ultra.. a 0,…nano…)

Oblast použití

 • Obce i domácnosti – fitrování dešťových a šedých vod a jejich využití pro splachování WC, pračky, zalévání zahrad, filtrování prací vody pískových filtrů
 • Strojní průmysl – filtrování vod, ve kterých se vyskytují emulze, galvanovny
 • Chemický průmysl – dočištění odpadních vod
 • Nemocnice – využití dešťových vod, při čištění vod zvýšení kapacity čištění
 • Tiskařský průmysl – dočištění vod z barev
 • Odpady s detergenty

Způsob použití

 • Dešťové vody, případně oddělené šedé vody jsou přivedeny do akumulační nádrže (objem nádrže je úměrný spotřebě vody v objektu, nebo dané lokalitě) ve které je osazen blok s membránovou filtrací NFM přes který je voda odfiltrována. Odfiltrovaná voda je skladována v akumulační nádrži, z níž je čerpána pomocí automatické jednotky VDV s řídící jednotkou do objektu, nebo na požadovaná místa.

Přednosti NFM

 • možnost zpětného použití vyčištěné vody
 • čištění bez chemikálií
 • nízká energetická náročnost
 • nízké investiční náklady
 • zařízení jednoduché na provoz a údržbu
 • vysoká účinnost