Kompaktní se separací

Přečerpávací čerpací šachta se separací tuhých látek slouží k přečerpávání splaškových, dešťových a jiných vod. Svoje uplatnění najde všude tam, kde je potřeba překonat nevýhodné výškové poměry uložení kanalizačního potrubí, nebo v místech, kde je potřeba dopravit médium na větší vzdálenost.
Separace zjišťuje oddelění tuhých látek přitékajících kanalizací – tuhé látky se separují v separační komoře, přečištěná voda se akumuluje v akumulační nádrži ze které je pomocí čerpadel čerpána zpět. Při čerpání dochází díky promyšlené konstrukci k automatickému proplachu. Velkou výhodou je fakt, že tuhé látky nepřicházejí do styku s oběžným kolem čerpadla a nezpůsobí tak jeho ucpání.
Díky propracovanému systému dochází k účinnosti 60 – 85 %.
Čerpací stanice BMTO je vždy navržena pro danou lokalitu, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění tlakové soustavy.

Oblast použití

 • Čistírny odpadních vod
 • Odkanalizování rodinných domů
 • Odkanalizování průmyslových objektů a areálů
 • Odkanalizování samostatných lokalit (například satelitní městečka)
 • Odvedení dešťových vod

Výhody

 • Nízké provozní náklady
 • Minimální objem a tím odstranění zahnívání odpadních vod spojených se zápechem
 • Kompaktní design
 • Hygienické provedení – suchá obsluha všech zařízení, bez zápachový provoz, čistý čerpací prostor
 • Nízké investiční náklady na vybudování kanalizační sítě
 • Optimalizace technologie pro danou lokalitu
 • Kvalitní komponenty s plným servisem do 24hod
 • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
 • Automatický provoz
 • Široká možnost rozšíření například o GSM modul, alarm apod.
 • Pomoc při výběru a návrhu optimálního čerpadla

Ilustrace

Kompaktní se separací