Provoz ČOV Jeřmanice

POZOR AKTUALITA

——————–

Vážení odběratelé,
vyzýváme, Vás jako vlastníky nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci obce k uzavření písemné Smlouvy o odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Povinnost uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem ukládá provozovateli kanalizací pro veřejnou potřebu citovaný zákon (ust.§8 odst.6). V případě, že však odběratel neuzavře (bez oprávněného důvodu) v přiměřené době po výzvě provozovatele uvedenou smlouvu, bude jeho odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace považováno za neoprávněné. V takovém případě může provozovatel kanalizace v souladu s ust. §9 a 10 uvedeného zákona odvádění odpadních vod omezit či přerušit.

Vyplněnou Žádost o uzavření smlouvy a požadované doklady laskavě zašlete písemně na adresu zákaznického centra BMTO GROUP a.s., Ampérova 444, Liberec 23, 463 12 nebo emailem bmto@bmto.cz

Informace potřebné k uzavření smlouvy obdržíte na tel. 485 382 333. Případné dotazy rádi zodpovíme na emailu: bmto@bmto.cz

S pozdravem
Ing. Eva Kudrnová

Cena stočného

Cena stočného je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR.

Cena stočného = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Kalkulaci ceny stočného předkládá BMTO GROUP a.s. ke schválení obecnímu zastupitelstvu. Cena stočného se vyhlašuje po jejím projednání, případných úpravách a jejím konečném schválení zastupitelstvem obce.

Cena stočného platná od 29.3.2023 = 69,49 Kč/m3 (včetně DPH)

Dokumenty:

Smlouva o odvádění odpadních vod

Reklamační řád BMTO GROUP a.s.

VOP stočné – upraveno 3.1.2023

Stočné BMTO

Rozhodnutí o provozování KÚLK

MML – Jeřmanice – Schválení – Kanalizační řád

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Dohoda Javornická a BMTO – kanalizace

Smlouva o provozování ČOV 12.12.2022

Provozní a kanalizační řád Jeřmanice

 


Provoz ČOV Zdiby

Oznámení o UKONČENÍ PROVOZU fa BMTO GROUP a.s. v Obci Zdiby