Provoz ČOV Zdiby

POZOR AKTUALITA

Oznámení o UKONČENÍ PROVOZU fa BMTO GROUP a.s. v Obci Zdiby

Evidenční list vodoměru-emailová výzva

——————–

Vážení odběratelé,
Vyzýváme, Vás jako vlastníky nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci obce k uzavření písemné Smlouvy o odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Povinnost uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem ukládá provozovateli kanalizací pro veřejnou potřebu citovaný zákon (ust.§8 odst.6). V případě, že však odběratel neuzavře (bez oprávněného důvodu) v přiměřené době po výzvě provozovatele uvedenou smlouvu, bude jeho odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace považováno za neoprávněné. V takovém případě může provozovatel kanalizace v souladu s ust. §9 a 10 uvedeného zákona odvádění odpadních vod omezit či přerušit.

Vyplněnou Žádost o uzavření smlouvy a požadované doklady laskavě zašlete písemně na adresu zákaznického centra BMTO GROUP a.s., provoz kanalizace a ČOV, Na Slatince 3/3279,

106 00 Praha 10 – Záběhlice nebo emailem praha@bmto.cz 

Informace potřebné k uzavření smlouvy obdržíte na tel. 222366070. Případné dotazy rádi zodpovíme na emailu: praha@bmto.cz

S pozdravem
Ing. Stanislav Zdrůbek

Cena stočného

Cena stočného je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR.

Cena stočného = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Kalkulaci ceny stočného předkládá BMTO GROUP a.s. ke schválení obecnímu zastupitelstvu. Cena stočného se vyhlašuje po jejím projednání, případných úpravách a jejím konečném schválení zastupitelstvem obce.

Cena stočného platná od 1.1.2018 = 32,80 Kč/m3 (včetně DPH)

Smlouva o odvádění odpadních vod

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ -obecně

Žádost o zřízení kanalizační přípojky

Žádost o uzavření-změnu smlouvy

Vzor smlouvy o odvádění odpadních vod-Zdiby

Technické požadavky na připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci

Předávací protokol

Postupné kroky potřebné pro zřízení kanalizační přípojky

Obecné podmínky pro odvádění odp vod-Zdiby