Závitová klapka ZK

Závitová klapka sestává z přítlačného víka s těsněním, které pomocí pákového mechanismu a pohybového šroubu uzavírá přívodní potrubí

Oblast použití

Závitová klapka se používá k uzavírání nebo omezení průtoku vody při výtoku z potrubí u ČOV, v čerpacích šachtách, kanalizačních apod.

Výhody

  • možnost individualizace
  • korozivzdorné provedení
  • minimální nároky na údržbu
  • možnost rozšíření – velká variabilita
  • nízké investiční náklady
  • komplexní dodávka a následný servis

Ilustrace

Závitová klapka ZK