Vřetenové hradítko VH

Vřetenová hradítko sestávají z ocelového rámu s vedením, konzoly a vřetena ukončeného hřídelí. Konec hřídele je osazen perem nebo čtyrhranem přes které se ovládá šoupátko (klíčem, servopohonem, převodem). Srdce se posouvá vlivem otáčení vřetene. Přítlačná těsnící síla je vyvozena pomocí excentrů při dosednutí srdce do polohy uzavírání profilu. Výhodou zde je, že pomocí excentrů se malou ovládací silou vyvine mnohonásobně větší síla přítlačná čímž se snáze utěsňují profily o větších DN. Šoupátko je navrženo pro maximální tlak 7,5 m.v.s.

Oblast použití

Hradítko v provedení s nestoupavým vřetenem je určeno pro uzavírání stok kruhového nebo vejčitého tvaru. Hradítko lze použít k uzavírání potrubí v šachtách, vyústění stok a potrubí (otvorů)ve svislé zdi pro tlak 75kPa ( statický tlak 7,5m v.s. v základním provedení) pro veškeré vody. Hradítko je oboustranně těsnící.

Výhody

  • ideální pro uzavírání stok kruhového nebo vejčitého tvaru
  • velká přítlačná síla
  • celonerezové provedení (AISI304, alternativně AISI316)
  • minimální nároky na údržbu
  • možnost rozšíření – velká variabilita
  • nízké investiční náklady
  • komplexní dodávka a následný servis

Ilustrace

Vřetenové hradítko