Vírový regulátor průtoku VR

Vírový ventil se používá k regulaci odtoku. Ventil neobsahuje žádné pohyblivé části. Pracuje na principu hydraulických jevů. Osazují se na místech, kde je požadováno škrcení odtoku.

Ventil se skládá z vlastního těla, odtokové komory a stabilizačního upevnění. Klenutý tvar těla ventilu zajišťuje vysokou tlakovou odolnost zařízení. Vírový ventil se usazuje na odtok z odlehčovacích komor, nádrží, retenčních nádrž.

Oblast použití

Regulační klapka slouží k regulaci průtoku na odtokovém potrubí z akumulačních nádrží a potrubí.

Výhody

  • Konstrukce odolávající korozi
  • Žádné pohyblivé části
  • Provzdušnění vody na odtoku z ventilu
  • Rychlá montáž
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Pro funkci není potřebná žádná pomocná energie (0 – energetická náročnost)
  • Vírový ventil nevyžaduje údržbu.

Ilustrace

Vírový regulátor průtoku