Vřetenové šoupátko pákové SOVP

Vřetenová šoupátka pákové sestávají z ocelového rámu s vedením, konzoly a vřetena ukončeného hřídelí. Konec hřídele je osazen perem nebo čtyrhranem přes které se ovládá šoupátko (klíčem, servopohonem, převodem). Srdce se posouvá vlivem otáčení vřetene. Přítlačná těsnící síla je vyvozena pomocí excentrů při dosednutí srdce do polohy uzavírání profilu. Výhodou zde je, že pomocí excentrů se malou ovládací silou vyvine mnohonásobně větší síla přítlačná čímž se snáze utěsňují profily o větších DN. Šoupátko je navrženo pro maximální tlak 12,5 m.v.s.

Oblast použití

Šoupátka vřetenová páková se používají pro uzavírání potrubí, stok, čistíren odpadních vod, vodohospodářských zařízení, nebo otvorů s přítokem vody. Upevňují se na stěnu, přičemž přítok vody je možný z obou stran – šoupátko je oboustranně těsnící. Je vhodné pro uzavírání komunálních odpadních i dešťových vod, vod s obsahem kalů apod.

Výhody

  • ideální pro větší dimenze potrubí (od DN 800)
  • velká přítlačná síla
  • celonerezové provedení (AISI304, alternativně AISI316)
  • minimální nároky na údržbu
  • možnost rozšíření – velká variabilita
  • nízké investiční náklady
  • komplexní dodávka a následný servis