Vřetenové šoupátko klínové SOVK

Vřetenová šoupátka klínová sestávají z ocelového rámu s vedením, konzoly a vřetena ukončeného hřídelí. Konec hřídele je osazen perem nebo čtyrhranem přes které se ovládá šoupátko (klíčem, servopohonem, převodem). Pomocí vřetene se posouvá srdce, které uzavírá přes klíny a těsnění otvor v rámu. Šoupátko je navrženo pro maximální tlak 12,5 m.v.s.

Oblast použití

Šoupátka vřetenová klínová se používají pro uzavírání potrubí, stok, čistíren odpadních vod, vodohospodářských zařízení, nebo otvorů s přítokem vody. Upevňují se na stěnu, přičemž přítok vody je možný z obou stran – šoupátko je oboustranně těsnící. Je vhodné pro uzavírání komunálních odpadních i dešťových vod, vod s obsahem kalů apod.

Výhody

  • celonerezové provedení (AISI304, alternativně AISI316)
  • minimální nároky na údržbu
  • možnost rozšíření – velká variabilita
  • nízké investiční náklady
  • komplexní dodávka a následný servis

Ilustrace

Vřetenové šoupátko klínové