Septik SK

Septiky slouží jako prvý stupeň čištění (separace hrubých látek) pro anaerobní čistírny vod. Za septik je obvykle osazen půdní filtr, nebo skrápěný filtr. Tuto kombinaci lze použít tam, kde jsou požadavky na vyčištěnou vodu v běžných standardech.

Nádrže septiku mají tvar válce, nebo kvádru a kvůli těsnosti jsou obvykle plastové – polypropylen či polyetylen. Vstupní otvory jsou zakryty poklopy, (beton, ocel, litina..) dle místa osazení

Oblast použití

  • Rodinné domy
  • Chaty

Výhody

  • Bez nároku na elektrickou energii
  • Minimální nároky na údržbu zařízení

Ilustrace

Septik SK