Lapák písku

Lapáky písku jsou určené pro předčištění odpadních vod z městských a průmyslových kanalizací a slouží pro zachycení písku. Jsou předřazeny před čistírny odpadních vod, nebo zařízení, do kterých má natékat voda zbavena písku.

Oblast použití

  • Čistírny odpadních vod
  • Průmyslové objekty
  • Předčištění pro úpravny vod

Výhody

  • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
  • Automatický provoz
  • Nízké provozní náklady
  • Možnost integrace s ostatními zařízení v nabídce

Ilustrace

Lapák písku