Půdní filtr skrápěný BF

Skrápěný filtr slouží jako další stupeň při čištění odpadních vod. Před filtr je obyčejně osazen septik, nebo při požadavku na vyšší kvalitu vody na odtoku, čistírna odpadních vod. Půdní filtr skrápěný je pro čištění menších objemů odpadní vody vložen do plastové nádrže, u které je možné optimální uspořádání rozvodného potrubí tak, aby byl obsah filtru skrápěn rovnoměrně po celé ploše.

Oblast použití

  • Rodinné domy
  • Chaty

Výhody

  • Bez nároku na obsluhu
  • Při zajištění kvalitního předčištění dlouhá životnost filtru
  • Při požití náplně z koksu je možné po výměně původní náplň spálit
  • Nezabírá nevyužitý prostor – je uložen pod zemí

Ilustrace

Půdní filtr skrápěný BF