Půdní filtr pískový AF

Půdní filtr pískový slouží jako další stupeň při čištění odpadních vod. Před filtr je obyčejně osazen septik, nebo při požadavku na vyšší kvalitu vody na odtoku, čistírna odpadních vod. Půdní filtr je pro čištění menších objemů odpadní vody vložen do plastové nádrže, u které je možné optimální uspořádání filtračních vrstev s garancí požadovaného průtoku odpadní vody těmito vrstvami. Rovněž tak nátokové i sběrné potrubí jsou v nádrži pevně fixovány a tím je zachován optimální průtok filtrem

Oblast použití

  • Rodinné domy
  • Chaty

Výhody

  • Bez nároku na obsluhu
  • Při zajištění kvalitního předčištění životnost filtru až 25 let
  • Nezabírá nevyužitý prostor – je uložen pod zemí