Kontinuální CFR

Kontinuální čistírny odpadních vod typ CFR je typové technologické zařízení, určené k čištění komunálních odpadních vod.

Čistírny odpadních vod typ CFR (Continualy flow reactor) jsou moderně řešené kontinuální biologické čistírny, využívající vysoký efekt jemnobublinné aerace, zabezpečené vysokotlakými dmychadly a provzdušňovacími elementy s pružnou membránou, s klasickými dosazováky.

Čistírnu typ CFR je možné provést v několika modifikacích a to podle požadavku na úroveň vyčištění odpadních vod – s předřazenou denitrifikací, se selektory, s dešťovou zdrží, kalovým hospodářstvím.

Tento typ ČOV lze použít jak pro jednotnou, tak pro oddílnou kanalizaci

Oblast použití

  • Obce a města
  • Větší průmyslové podniky

Výhody

  • vysoká účinnost
  • zařízení jednoduché na provoz a údržbu
  • nízká energetická náročnost
  • Kontinuální děj na ČOV
  • Možnost připojení jednotné kanalizace
  • Vysoká účinnost čištění
  • nízké investiční náklady

Ilustrace

Kontinuální čistírny odpadních vod