Rotační vnitřně stírané síto

Rotační vnitřně síto slouží všude tam, kde je potřeba z vody odstranit pevné nečistoty (pevné látky, hadry a jiné vláknité materiály a plovoucí tělesa apod) zejména při požadavku na menší pořizovací náklady a jednoduchý provoz. Pracují plně v automatickém režimu s minimálním nárokem na obsluhu. Základem je celonerezová konstrukce s nerezovým sítem. Zachycené látky jsou vynášeny k dalšímu zpracování.

Oblast použití

 • Čistírny odpadních vod
 • Předčištění vodních elektráren
 • Předčištění pro úpravny vod
 • Separaci látek při zemědělské výrobě
 • Separaci látek při živočišné výrobě (jatka apod.)

Výhody

 • Ekonomické zařízení určeno pro menší provozy
 • Možnost volby tvaru a velikosti průliny
 • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
 • Celonerezové provedení v základu AISI304 (možnost volby AISI316)
 • Automatický provoz
 • Možnost venkovního zatepleného provedení
 • Možnost integrace s ostatními zařízení v nabídce

Ilustrace

Rotační síto