Česlicový koš

Česlicový koš slouží všude tam, kde je potřeba z nátoku odstranit pevné nečistoty (pevné látky, hadry a jiné vláknité materiály a plovoucí tělesa apod). Základem je celonerezová konstrukce s česlicovou mříží. Zachycené látky jsou pak pomocí spouštěcího zařízení vytaženy k dalšímu zpracování.

Oblast použití

  • Čistírny odpadních vod
  • Čerpací stanice odpadních vod
  • Předčištění vodních elektráren
  • Předčištění pro úpravny vod
  • Separaci látek při zemědělské výrobě
  • Separaci látek při živočišné výrobě (jatka apod.)

Výhody

  • Možnost volby průliny česlicové mříže dle potřeb zákazníka
  • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
  • Celonerezové provedení v základu AISI304 (možnost volby AISI316)
  • Nízké provozní náklady

Ilustrace

Česlicový koš