Kruhový flotátor

Flotace je separační proces, který má široké průmyslové uplatnění při separaci minerálních rud, uhlí nebo při čištění odpadních vod a recyklaci plastů. Separační proces je založen na rozdílné smáčivosti složek ve směsi. Za přítomnosti vzduchových bublin vytváření hydrofobní, špatně smáčivé částice tzv. flokule, jejichž hustota je nižší než hustota okolního kapalného prostředí, a jsou proto dobře vynášeny k hladině. Hydrofilní, dobře smáčivé složky zůstávají ve vsádce.
Kruhový Flotátor má optimální hydraulický kruhový tvar. Vzhledem ke kruhové konstrukci dosahuje vyšší statické odolnosti.

Oblast použití

 • Čistírny odpadních vod
 • Mlékárny
 • Separaci látek při zemědělské výrobě
 • Separaci látek při živočišné výrobě (jatka apod.)
 • Pivovary

Výhody

 • Vysoká separační účinnost
 • Nižší náklady na provoz dalších stupňů čištění
 • Optimální hydraulický tvar nádrže
 • Vyšší statická odolnost
 • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
 • Celonerezové provedení v základu AISI304 (možnost volby AISI316), alternativně PP
 • Možnost instalace do betonové jímky
 • Automatický provoz
 • Možnost venkovního zatepleného provedení
 • Možnost integrace s ostatními zařízení v nabídce