Domovní čistírna odpadních vod CNP SBR

Domovní čistírny odpadních vod typ CNP jsou určeny pro biologické čištění komunálních odpadních vod. Osazuje se u objektů, které nemají možnost připojení na veřejnou kanalizaci a kde je požadována vysoká kvalita čistoty vody na odtoku z čistírny.

Tato aktivační čistírna pracuje na principu technologie SBR v diskontinuálním režimu. Tento systém zaručuje vysokou kvalitu čistoty vypouštěné vody i při nepravidelně rozloženém denním nátoku vody do čistírny, včetně dovolených.

Čistírnu je možné dodat včetně celoplastové nádrže (vhodné pro menší objemy vod), nebo technologii této ČOV zabudovat do stávající, nebo betonové jímky.

Oblast použití

 • Rodinné a činžovní domy
 • Chaty
 • Penziony a hotely
 • Průmyslové objekty

Výhody

 • výrazně klesla cena čistírny v důsledku optimalizace technologie, agregátů a řízení
 • odolnost vysoce nerovnoměrným nátokům
 • nízká energetická náročnost
 • připojení čistírny je velmi jednoduché, rozsah zemních prací je minimální
 • automatický provoz
 • zařízení jednoduché na provoz a údržbu
 • provoz čistírny je bez zápachu – kompletně celý objem ČOV je provzdušňován
 • vysoká účinnost
 • možnost integrace s ostatními zařízení v nabídce

Ilustrace

Domovní čistírna odpadních vod CNP SBR