Diskontinuální CNPO

Diskontinuální čistírny odpadních vod typ CNP jsou určeny pro biologické čištění komunálních odpadních vod. Osazují se už kvůli jejich principu čištění, hlavně na oddílné kanalizaci, s možností vysoké nerovnoměrnosti přítoku odpadní vody.

Tato aktivační čistírna pracuje na principu technologie SBR v diskontinuálním režimu. Tento systém zaručuje vysokou kvalitu čistoty vypouštěné vody i při nepravidelně rozloženém denním nátoku vody do čistírny.

Při objemu odpadních vod více jak 40 m3.den-1 je ekonomicky výhodnější osadit technologii této ČOV do betonových nádrží. Čistírna se s výhodou používá tam, kde není zhotovena kanalizace a kde se ve větším objemu odpadní vody naváží. Systém této ČOV umožní právě tyto vody vyčistit i při jejich vyšším znečištění.

Oblast použití

  • hotely
  • průmyslové podniky
  • obce

Výhody

  • odolnost vysoce nerovnoměrným nátokům
  • nízká energetická náročnost
  • provoz čistírny je bez zápachu – kompletně celý objem ČOV je provzdušňován
  • nízké investiční náklady
  • neexistuje plovoucí kal a netvoří se vláknitý kal
  • zařízení jednoduché na provoz a údržbu
  • vysoká účinnost