Čistírny pro zaolejované vody

Čistírna se používá pro čištění odpadních vod, znečištěných minerálními oleji, uhlovodíkovými rozpouštědly, auto šampóny, zbytky automobilových paliv apod.

Jsou vhodné pro odpadní vody, vznikající při mytí automobilů, mytí motorů, podlah apod. pokud koncentrace těchto látek nevytváří výbušné prostředí. Výběr mycích a čistících výrobků je třeba konzultovat s výrobcem čistírny.

Odpadní voda je čištěna těmito technologickými postupy:

 • Oddělování pevných, především minerálních nečistot (písek apod.) sedimentací
 • Oddělení neemulgovaných olejů, případně dalších plovoucích látek gravitačním odlučováním
 • Likvidace rozpuštěných organických látek (šamponů) a emulgovaných olejů biologickým čištěním
 • Zadržení jemných nerozpuštěných látek filtrací
 • Úprava vody pro opakované využití mycí vody dezinfekcí

Oblast použití

 • čištění odpadních vod, znečištěných minerálními oleji, uhlovodíkovými rozpouštědly, autošampóny, zbytky automobilových paliv apod.
 • odpadní vody, vznikající při mytí automobilů, mytí motorů, podlah apod. pokud koncentrace těchto látek nevytváří výbušné prostředí.

Výhody

 • vysoká účinnost čištění
 • ekologický provoz
 • uzavřený cyklus (varianta č. 1 )
 • minimální nároky na údržbu
 • automatický provoz
 • možnost rozšíření – velká variabilita
 • nízké provozní náklady – úspora energií a vod
 • ekologický provoz
 • nízké investiční náklady
 • komplexní dodávka a následný servis