Bobrová

 • Bobrová budova
 • Integrované předčištění
 • Gravitační odvodnění

POPIS PROJEKTU

Bobrová

Typ zařízení: Čistírna odpadních vod
Lokalita: Bobrová
Typ dodávky: dodavatel technologie
Velikost: 1500EO
Popis: Dvoulinková čistírna odpadních vod typu 2 x CFR 112 s kompletním kalovým hospodářstvím. Dodávka a instalace kompletní technologie, elektroinstalace, stavební instalace s konečnou realizační dokumentací.

DALŠÍ PROJEKTY

 • Rájov

  Kompletní výroba, dodávka a montáž strojně technologického vystrojení ČOV pro 100 EO,...

 • Mšec, provozovatel Městys Mšec

  Kompletní výroba, dodávka a montáž strojně technologického vystrojení ČOV pro 1200 EO....

 • Řehořov

  ompletní výroba, dodávka a montáž strojně technologického vystrojení ČOV pro 300 EO....

 • Hořátev

  Kompletní výroba, dodávka a montáž strojně technologického vystrojení ČOV pro 1300 EO,...

 • Sítiny

  Kompletní výroba, dodávka a montáž strojně technologického vystrojení ČOV pro 100 EO,...

 • Zábradlí Hošťka

  Kompletní výroba zakázkového nerezového zábradlí dle PD zákazníka...

Menu
Menu