Vyplachovací klapka VK

Klapka se v daných intervalech plní vodou, přičemž po jejím naplnění se klapka automaticky překlopí do vypouštěcí polohy a naakumulovaná voda silným proudem vypláchne stoku či zdrž. Klapka se vrátí do původní polohy.

Oblast použití

Vyplachovací klapka slouží k vyplachování stok a dešťových zdrží od usazených nečistot.

Výhody

  • Konstrukce odolávající korozi
  • Rychlá montáž
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Pro funkci není potřebná žádná pomocná energie (0 – energetická náročnost)

Ilustrace

Vyplachovací klapka