Vřetenové šoupátko do potrubí SOP

Šoupátko je určené pro částečné či úplné zamezení průtoku vody v potrubí. Rám šoupátka je vyroben z PE-HD nebo z AISI 304 v závislosti na typu. Srdce je vyrobeno z PE-HD. Šoupátko je utěsněno proti úniku vody. Napojení na potrubí je možno přes spojky nebo pomocí přírub. Srdce se ve vedení posouvá otáčením vřetene. Šoupátko je navrženo pro max. provozní tlak 3 m.v.s.

Oblast použití

Šoupátka se používají pro uzavírání potrubí, stok, čistíren odpadních vod, vodohospodářských zařízení, nebo otvorů s přítokem vody. Upevňují se mezi potrubí, přičemž přítok vody je možný z obou stran – šoupátko je oboustranně těsnící. Je vhodné pro uzavírání komunálních odpadních i dešťových vod, vod s obsahem kalů apod.

Výhody

  • velká přítlačná síla
  • korozivzdorné provedení
  • minimální nároky na údržbu
  • možnost rozšíření – velká variabilita
  • nízké investiční náklady
  • komplexní dodávka a následný servis