Hydrocyklon

Hydrocyklony lze je použít pro odloučení pískových částic z odpadních vod, nebo pro regeneraci slévárenských popílků, pro oddělení horninové drti z výplachu při vrtech apod.
V hydrocyklonech se dosahuje zvýšení gravitačního zrychlení na 102 až 103 a to vlivem proudění suspenze, přiváděné do hydrocyklonu tangenciálně, takže v něm cirkuluje a odstředivými silami jsou separovány částice těžší než voda, která je odváděna z horní části hydrocyklonu, zatímco zahuštěná suspenze odtéká spodem. Tím je dosaženo oddělení hmotnostně rozdílných částic.

Oblast použití

  • Čistírny odpadních vod
  • Průmyslové objekty a výroba
  • Předčištění pro úpravny vod

Výhody

  • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
  • Automatický provoz
  • Nízké provozní náklady
  • Možnost integrace s ostatními zařízení v nabídce
  • Možnost volby materiálu – PP nebo AISI304 (AISI316)

Ilustrace

Hydrocyklon