Popis:

Šedé vody – takto se nazývají odpadní vody z umyvadel, sprch, praček … čili odpadní voda vyjma vod ze záchodů. Šedých vod je cca 50% domácí spotřeby vody.

Řešení:

Naše firma proto vyvinula zařízení pro čištění šedých vod typ FS-NFM. Kapacita tohoto zařízení se navrhuje dle předpokládaného množství šedých vod. Pro filtraci jsou použity membrány z nanovláken typ NFM vyvinuté naší firmou, které dokonale předčistí tyto šedé vody. Toto zařízení je na té kvalitativní úrovni, že při zařazení dalšího stupně filtru by byla z šedé vody, voda pitná.

Po předčištění šedých vod naším zařízením je následně možné vodu využít pro splachování WC, zalévání zahrad,… Tímto využitím předčištěných šedých vod dojde ke znatelnému snížení spotřeby pitné vody v domácnosti, což přinese i úspory finanční.

Ilustrace:

sede-vody-ilustrace