Rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice

Firma BMTO GROUP a.s. úspěšně dokončila kompletní technologickou dodávku pro projekt: „Rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice,1. etapa na 2250EO“. V současné době je čistírna uvedena do zkušebního provozu.

Více informací naleznete v našich referencích.

ČOV Hovorčovice

ČOV Hovorčovice

ČOV Hovorčovice

ČOV Hovorčovice

ČOV Hovorčovice

ČOV Hovorčovice