Regulační hradítko RH

Regulační hradítko je vyráběno v provedení s nestoupavým vřetenem, které je určeno k regulaci průtoku či uzavírání stok. Sestává z ocelového rámu s vodící lištou, konzoly a vřetena ukončeného čtyřhranem a ze srdce hradítka, na které je upevněna plastová deska.

Rozlišujeme dva typy dle tlaku, který je na srdce hradítka vyvíjen.
Provedení 1 do 7m v.s.
Provedení 2 do 3m v.s.

Oblast použití

Regulační hradítko RH-1 lze použít k uzavírání potrubí v šachtách, vyústění stok a potrubí (otvorů)ve svislé zdi pro tlak 70kPa ( statický tlak 7m v.s. v základním provedení) pro veškeré vody. Hradítko je oboustranně těsnící. Hradítko je na tento tlak zkoušeno v horší variantě a to na zadní stěnu (odtlačuje srdce od těsnění)

Regulační hradítko RH-2 lze použít k uzavírání potrubí v šachtách, vyústění stok a potrubí (otvorů)ve svislé zdi pro tlak 30kPa ( statický tlak 3m v.s. v základním provedení) pro veškeré vody. Hradítko je oboustranně těsnící. Hradítko je na tento tlak zkoušeno v horší variantě a to na zadní stěnu (odtlačuje srdce od těsnění)

Výhody

  • možnost plynulé regulace odtoku / přítoku
  • velká přítlačná síla
  • korozivzdorné provedení
  • minimální nároky na údržbu
  • možnost rozšíření – velká variabilita
  • nízké investiční náklady
  • komplexní dodávka a následný servis

Ilustrace

Regulační hradítko