Membránové MBRO

Membránové čistírny odpadních vod  typ CFR MBR je typové technologické zařízení, určené k čištění komunálních odpadních vod.

Čistírny odpadních vod typ CFR MBR (membránová filtrace) jsou moderně řešené kontinuální biologické čistírny s extrémní čistotou vypouštěných vod, využívající k čištění membránový reaktor s jemnobublinnou aerací.

Čistírnu typ CFR je možné provést v několika modifikacích a to podle požadavku na úroveň vyčištění odpadních vod – s předřazenou denitrifikací, se selektory, s kalovým hospodářstvím.

Tento typ ČOV je vhodný pro oddílnou kanalizaci

Oblast použití

 • obce a města
 • větší průmyslové podniky

Výhody

 • podstatně menší zastavěná plocha ČOV
 • odpadá výstavba dosazovacích nádrží
 • velmi vysoká účinnost čištění
 • vysoká účinnost
 • zařízení jednoduché na provoz a údržbu
 • nízká energetická náročnost
 • kontinuální děj na ČOV
 • možnost připojení jednotné kanalizace
 • vysoká účinnost čištění
 • nízké investiční náklady