Membránová čistírna odpadních vod MBR

Membránová filtrace je nejmodernější způsob čištění a dočišťování jak odpadních, tak dešťových vod. Ať už pomocí mikrofiltrace, nebo nanofiltrace je voda vyčištěna na takovou úroveň, že je možné vodu vrátit minimálně jako užitkovou a tím docílit vysokých úspor a to hlavně tam, kde je nedostatek vody. Při průtoku odpadní, nebo dešťové vody membránou, jsou odstraněny veškeré nerozpuštěné látky (odděluje i emulgované oleje od vody). Voda je však zbavena i dalších nežádoucích látek, které jsou ve vodě obsaženy – úroveň čištění vody je dána velikostí pórů membrány.

Oblast použití

 • Obce i domácnosti
 • Strojní průmysl
 • Chemický průmysl
 • Nemocnice
 • Tiskařský průmysl
 • Zpracování dešťových vod
 • Odpady s detergenty

Výhody

 • výrazně klesla cena čistírny v důsledku optimalizace technologie, agregátů a řízení
 • odolnost vysoce nerovnoměrným nátokům
 • nízká energetická náročnost
 • připojení čistírny je velmi jednoduché, rozsah zemních prací je minimální
 • automatický provoz
 • zařízení jednoduché na provoz a údržbu
 • provoz čistírny je bez zápachu – kompletně celý objem ČOV je provzdušňován
 • vysoká účinnost
 • možnost integrace s ostatními zařízení v nabídce
 • možnost zpětného použití vyčištěné vody

Ilustrace

membránová čistírna odpadních vod MBR