Jak na šedé vody

Šedé vody – takto se nazývají odpadní vody z umyvadel, sprch, praček … čili odpadní voda vyjma vod ze záchodů. Šedých vod je cca 50% domácí spotřeby vody.

Naše firma proto vyvinula zařízení pro čištění šedých vod typ FS-NFM. Kapacita tohoto zařízení se navrhuje dle předpokládaného množství šedých vod. Pro filtraci jsou použity membrány z nanovláken typ NFM vyvinuté naší firmou, které dokonale předčistí tyto šedé vody. Toto zařízení je na té kvalitativní úrovni, že při zařazení dalšího stupně filtru by byla z šedé vody, voda pitná. Více o šedých vodách naleznete zde nebo v letáku šedé vody v PDF.