Kvádrový flotátor

Flotace je separační proces, který má široké průmyslové uplatnění při separaci minerálních rud, uhlí nebo při čištění odpadních vod a recyklaci plastů. Separační proces je založen na rozdílné smáčivosti složek ve směsi. Za přítomnosti vzduchových bublin vytváření hydrofobní, špatně smáčivé částice tzv. flokule, jejichž hustota je nižší než hustota okolního kapalného prostředí, a jsou proto dobře vynášeny k hladině. Hydrofilní, dobře smáčivé složky zůstávají ve vsádce.
Kvádrový Flotátor má optimální rozměry pro zástavbu a je výhodnější pro místa, kde kruhový flotátor svým tvarem nevyhovuje. Kvádrovou nádrž je možné umístit do rohu místnosti.

Oblast použití

 • Čistírny odpadních vod
 • Mlékárny
 • Separaci látek při zemědělské výrobě
 • Separaci látek při živočišné výrobě (jatka apod.)
 • Pivovary

Výhody

 • Vysoká separační účinnost
 • Nižší náklady na provoz dalších stupňů čištění
 • Optimální rozměry pro zástavbu
 • Optimální hydraulický tvar nádrže
 • Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
 • Celonerezové provedení v základu AISI304 (možnost volby AISI316), alternativně PP
 • Možnost instalace do betonové jímky
 • Automatický provoz
 • Možnost venkovního zatepleného provedení
 • Možnost integrace s ostatními zařízení v nabídce